Tolliteenused

Tollivormistus on vajalik kaupade importimisel või eksportimisel väljaspool Euroopa Liitu.
ABC Tolliabi pakub tollivormistusteenust eksport- import- transiitkaupade deklareerimisel.
Kaupade toimetamine tolliterritooriumile sisenemisdeklaratsiooni (SD) alusel.
Juriidiliste isikutele kliendi  esindamine tollis (ettemaksu - ja prinsipaalteenused)

Sooritamaks edukalt ja kiirelt tollitoiminguid on kasulik teada alljärgnevaid nõudeid:

 • Ekspordideklaratsiooni vormistamiseks on nõutav kaubaarve
 • Impordideklaratsiooni vormistamiseks on nõutav kaubaarve ja ladustamisteade

Tolliagentuuri teenus

 • Dokumentide vormistamine
  • Impordi ja ekspordi deklaratsioonid
  • Transiitdokumendid
  • Päritolu sertifikaatide vormistamine
 • Transiitvedude garanteerimine
 • Riiklike maksude garanteerimine